Diana Bergsma - Zakelijke Bezinningsreizen Zakelijke Bezinningsreizen

Lees altijd de Reisvoorwaarden door, deze zijn bedoeld voor Spirituele Vakantie Reizen en Zakelijke Bezinningsreizen en staan ingeschreven in K.V.K. Inschrijfnummer 51551438

Tot ziens
Diana Bergsma
Eigenaar van Spirituele Vakantie Reizen
Zakelijke Bezinningsreizen


1. Inschrijving en factuur

U heeft zich ingeschreven voor een reis met Spirituele Vakantie Reizen of via de Zakelijke Bezinningsreizen van Diana Bergsma. Voor of na de inschrijving heeft u een telefonische intake met Diana Bergsma. Uw aanmelding van de reis is tevens uw inschrijving voor de reis en geldt als reservering voor de retraite/spirituele reis. Op elke pagina van een reis ziet u aan de rechterkant de reisvoorwaarden staan. Wij raden u aan om deze goed door te lezen dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Door de reisvoorwaarden zichtbaar te maken op de website voldoet Spirituele Vakantie Reizen aan haar wettelijke verplichtingen.

Na de intake en inschrijving, ontvangt u een vragenformulier. In dit formulier vragen wij u naar de motivatie en de leerdoelen voor de reis. Deze antwoorden worden alleen door de cursusleider gelezen. U kunt zich alleen inschrijven voor de reis als u akkoord bent met de reisvoorwaarden. Dit kunt u doen middels de button op het online inschrijfformulier. Op deze pagina heeft u opnieuw de mogelijkheid om de reisvoorwaarden te lezen.

Na inschrijving heeft u wettelijk 7 dagen bedenktijd. In deze week kunt u de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijgt u uw geld terug, daarna gaan de annuleringsvoorwaarden in. 
Boekt u een reis en de reis is minder dan 46 dagen voor uw vertrek reis dan gelden de annuleringsvoorwaarden per direkt. Zie hiervoor onder het kopje Annulering reiziger.

Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een factuur voor de reis. U krijgt na reservering de factuur van STO, Certo Escrow. De boekingskosten zijn: €35,00

Zakelijke boeken
Wilt u de reis zakelijk boeken dan krijgt u van Spirituele Vakantie Reizen de BTW factuur. Heeft u uw reis zakelijk geboekt, ook dan gelden dezelfde annulerings voorwaarden. U heeft 2 maanden de tijd uw zakelijke geboekte reis uit te voeren, daarna vervalt alle aanspaak op Spirituele Vakantie Reizen.

2. Uitsluiting van deelname

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een spirituele reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Spirituele Vakantie Reizen van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

3. Annulering door Spirituele Vakantie Reizen en Zakelijke Bezinningsreizen

Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt Spirituele Vakantie Reizen zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug.

U wordt op de hoogte gesteld wanneer de reis niet doorgaat, dit is uiterlijk:

  • 1°.twintig dagen vóór het begin van de reis bij reizen van meer dan zes dagen;
  • 2°.zeven dagen vóór het begin van de reis bij reizen van twee tot zes dagen;
  • 3°.achtenveertig uur voor het begin van de reis bij reizen die minder dan twee dagen duren

4. Aansprakelijkheid

Spirituele Vakantie Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Wij adviseren u daarom een reis-annulerings verzekering af te sluiten.

Spirituele Vakantie Reizen is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, collega's leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet. Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht tijdens de reis in gesprek te gaan met de begeleiding van de reis en een oplossing te zoeken.

Lukt dat niet dan is de reiziger verplicht tijdens de reis contact op te nemen met Spirituele Vakantie Reizen. Alleen op die manier kan Spirituele Vakantie Reizen invloed uitoefenen op de reis. Ligt de schade bij het hotel, de locatie, het vervoer dan is Spirituele Vakantie Reizen niet aansprakelijk. Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is Spirituele Vakantie Reizen niet aansprakelijk.

De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

5. Vakantie veiligheid
Spirituele Vakantie Reizen reist binnen Europa en buiten Europa. Wij geven de reisadviezen aan de deelnemers, daarbij volgen we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Spirituele Vakantie Reizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Mocht de reis niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar het desbetreffende land te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer. 

6. Vervoer van en naar locatie

Spirituele Vakantie Reizen levert geen pakketreizen met vervoer. Wij kopen geen vluchten in, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Is uw vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met u vlucht dan is Spirituele Vakantie Reizen niet verantwoordelijk. Is uw reis al gestart en zijn er ter plekke problemen met uw vlucht dan is Spirituele Vakantie Reizen niet veranwoordelijk. Het kan zijn dat een van onze teamleden met u meevliegt of meerijdt ook dan is zij of hij niet verantwoordelijk voor het vervoer en daaruit vloeiende problemen. Alle voorkomende problemen rondom uw vlucht kunt u verhalen bij de luchtvaart maatschappij.

Het kan zijn dat u vertraging heeft opgelopen met vervoer, vlucht en boot. De gemiste uren van uw reis/retraite krijgt u niet vergoedt.

7. Annulering door de reiziger

Indien u de reis moet annuleren door omstandigheden dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigeheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapcomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag. 
Sluit dus een reis-, annuleringsverzekering af! Dat voorkomt problemen.

Wanneer u besluit uw reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Voor weekend retraites, individuele coaching retraite in Zutphen en kerst festival gelden deze voorwaarden:

  • Vanaf 31 dagen t/m vertrek reis betaalt u 100% van de gehele reissom. 

Voor reizen langer dan 3 dagen gelden deze voorwaarden:

  • Vanaf 60 dagen tot 46 dagen betaalt u 25% van de gehele reissom
  • Vanaf 46 dagen t/m vertrek reis betaalt u 100% van de gehele reissom.

Annuleert u uw reis voor 46 dagen, dan betaald u alleen €40,- voor onze onkosten. Indien u een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat u uw reiskosten via de verzekering retour krijgt.

Het is mogelijk om iemand anders in plaats van u dezelfde reis te laten maken.

8. Verplichtingen

Spirituele Vakantie Reizen is een eenmanszaak en werkt met veel andere zzp"rs. We werken met een boekhouder, SEO specialist, tekstschrijver en andere reisburaeu's. Spirituele Vakantie Reizen koopt geen vluchten of pakketreizen in. Onze vaste kosten zijn:  locatie kosten, reiskosten, BTW, organisatie en promotie - marketing kosten. 
Het risico dat Spirituele Vakantie Reizen niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil.


Garantie geregeld | STO-reisgarantie 

STO garantOm te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Spirituele Vakantie Reizen gebruik van de STO-reisgarantie. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Spirituele Vakantie Reizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). 
U loopt zo geen risico dat u uw vooruitbetaling kwijtraakt door faillissement of oplichting.


Belangrijke opmerkingen

  • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
  • De STO is geen geschillencommissie.

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht.
www.sto-reisgarantie.nl
www.certo-escrow.com


 VvKR   Spirituele Vakantie reizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, lidnummer is: 13038

De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Alle bij de VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat u in geval van faillissement uw reisgeld terug kan claimen. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin u kan vinden voor welke reizen de garantie geldt.