Diana Bergsma - Zakelijke Bezinningsreizen Zakelijke Bezinningsreizen

Een essay over de toekomst van HR in het algemeen en HR als Leiderschapsontwikkelaar in het bijzonder. Geschreven door Jirtsin Beenhakker, winnaar van de  NVP Future Award 2013.

Leiderschap

De leider van de toekomst is daarmee iemand die gemeenschappen bouwt op basis van duurzame relaties met klanten en collega’s. De leider van de toekomst is niet meer een benoemd persoon maar is diégene die door de klanten of collega’s aangewezen wordt als leider vanwege zijn expertise of vaardigheid. En kijk, dát is iets waar HR wat mee kan! Want wat klanten en medewerkers als een waardevolle relatie beschouwen is goed identificeerbaar en kan dus gemeten worden. Dit betekent wel dat HR een stap naar voren zal moeten zetten om de wensen van de klanten goed te leren kennen. Deze kennis is essentieel om de juiste medewerkers (en daarmee potentiële leiders) te selecteren.

HR zal deze ontwikkeling gaan sturen door klanttevredenheid als een belangrijke prestatie indicator op te nemen in de belonings- en de promotiesystemen. Inhoudelijk kan HR deze ontwikkeling faciliteren met trainingen en professioneel ondersteunde intervisie. Samen resultaten behalen betekent effectief kunnen samenwerken in een (tijdelijk) team.

De onderlinge relaties in teams spelen hierbij een doorslaggevende rol. Leiderschap betekent in deze context: hoe komen wij als (tijdelijk) team tot de beste resultaten? Het gaat hierbij over het bespreekbaar maken van het groepsproces, inclusief de rol van de (tijdelijke) leider. Hoe doen we het als groep? Daarom faciliteert HR de teams in dit proces.Werken we wel allemaal aan dezelfde doelstelling? Benutten we elkaars talenten voldoende? Dit is geen proces dat vanzelf gaat plaatsvinden. Dit gebeurt middels teamcoaching én door het regelmatig meten van de fase van teamontwikkeling (Tucker) en medewerker tevredenheid (Gallup). De inzichten die HR krijgt vanuit deze metingen krijgt worden direct ingezet voor sturing van de ontwikkelingsprocessen van de teams, de leidinggevende en de medewerkers.

Conclusie In 2025 wordt HR, meer nog dan nu het geval is, de businesspartner die gaat bijdragen aan de klantwaarde. Zij doet dit door de match tussen klanten en medewerkers te verbeteren. Omdat leiderschap vooral draait om het succes van teams zal HR zich gaan richten op het tot bloei brengen van de verschillende teams in de organisatie. Lees verder

*Wij werken met een team van specialisten op het gebied van coaching reizen, leiderschap reizen en teamontwikkeling. Kijk op de website en vraag een gesprek aan.Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Zakelijk én Persoonlijke ontwikkeling is verbonden